Nätö I: Dialogikurssi

Dialogi, kuunteleminen, ryhmätyöskentely, toisesta vaikuttuminen, keskeneräisyyden sietäminen, vuorovaikutus, keskustelu… Muun muassa näitä näyttelijäntyön ydinasioita Nätö I tutki ja harjoitteli syyskuussa alkaneella kuuden viikon dialogikurssilla.

Ennen kurssin alkua olimme saaneet tehtäväksemme lukea Minna Canthin näytelmän Anna Liisa ja opetella ulkoa hahmojen Anna Liisa ja Johannes välisen dialogin näytelmän ensimmäisestä kohtauksesta. Kyseistä tekstiä hyödynnettiin koko kurssin läpi erilaisissa harjoituksissa, joiden kautta saimme paljon välineitä tekstin opettelemiseen, työstämiseen, taivuttamiseen ja soveltamiseen. Yksinkertainen tekstinpätkä taipuikin käsissämme jos minkälaisiin muotoihin, tilanteisiin, aikakausiin ja tyylilajeihin.

Opin paljon itsestäni näyttelijänä. Tekstilähtöinen tekeminen tuntuu kaikista ominaisimmalta minulle ja aluksi tuntui, etten oppinut paljoa uutta. Nyt jälkikäteen mietittynä sain ihan todella paljon irti kurssin harjoitteista ja uusia näkökulmia tekstin ja roolin työstämiseen. Kurssi sai minut myös miettimään paljon asemaani ja tapaani olla ryhmässä.” -Eljas

Anna Liisan kautta tehtyjen harjoitusten lisäksi kävimme kurssilla paljon yhteistä pohdintaa ja keskustelua. Pohdimme muun muassa, mitä dialogi oikeastaan on. Millä eri tavoin voimme olla dialogissa? Tarvitseeko dialogi puhetta vai voiko se olla myös sanatonta? Millä tavoin sitä voi käydä sanattomasti? Miten näyttelijät ovat dialogissa keskenään? Entä yleisön kanssa? Onko dialogi aina edes ihmisten välissä? Voiko puun kanssa olla dialogissa? Onko puiden keskinäinen vuorovaikutus dialogia?

Ainakin kahta viimeisintä kysymystä osa saattoi tutkia eräänä aamupäivänä Stansvikin luonnonsuojelualueella, kun vietimme lähes kaksi tuntia metsässä, jokainen omassa rauhassaan vuorovaikutuksessa luonnon kanssa.

Melkein mikä vaan voi olla dialogia.” -Jemina

Lokakuun lopussa dialogikurssi huipentui Nätö I:n ensimmäiseen demoon, jonka saimme kunnian rakentaa tyhjään ja Laajasalon opistolle täysin uuteen tilaan kauppakeskus Saaressa. Demossa hyödynnettiin kurssin aikana tehdyissä harjoituksissa syntyneitä kohtauksia, mutta myös kauppakeskusympäristön synnyttämiä uusia ideoita. Uuden, erikoisen esitystilan inspiroimana demo sai nimen Liikekeskus.

Noin viikossa saatiin kasaan ihan todella hieno kokonaisuus ja päästiin esiintymään ensimmäistä kertaa ryhmänä.” -Eljas

Kuva: Elina Castrén

Kommentit